כאשר עסק מצטרף לחוג הלקוחות שלי ומתחיל בתהליך ייעוץ עסקי, מובטח לו שירות מקצועי, אמין ומקיף. לטובת הצלחת העסק או הארגון אני מחלקת את תהליך העבודה ל- 3 שלבים, שמסייעים לי לבנות אסטרטגיה עסקית פיננסית נכונה ומדויקת.

אסטרטגיה עסקית - שלושת השלבים לשיטת עבודה

  1. שלב א – השלב הפיננסי - ההתנהלות הכספית
  2. שלב ב -  תפעול , מבנה ארגוני ותמחור
  3. שלב ג – שיווק ופיתוח עסקי

לכל אחד מהשלבים הללו ישנם שלבי משנה.

חברות ייועץ אסטרטגי - השלב הפיננסי

שלב א – השלב הפיננסי  

בשלב הראשון של השלב הפיננסי אני מבצעת תשאול ואיסוף נתונים פיננסים מהלקוח. לצורך אבחון נכון ומדויק נדרשים הכולל דפי הפעילות הבנקאית מהחודשים האחרונים, היקף ההלוואות וגובה ההחזר אליהם מחויב העסק, סך ההתחייבות לספקים שטרם שולמו, דוחות רווח והפסד, דוחות מע"מ ונתונים פיננסים רבים ונוספים, שמעידים על ההתנהלות הפיננסית של העסק לאורך שנות פעילותו. בהסתמך על לימוד וניתוח הנתונים שאני מקבלת, מתורגם כל המידע לדוח תזרים מזומנים לתקופה של לפחות חצי שנה קדימה. הדוח נראה כטבלת אקסל שאליה אני מזינה את כל ההוצאות הקבועות של העסק, ביניהן שכוללות שכירות, משכורות, החזרי הלוואות חודשיים וכל הוצאה נוספת, שיורדת באופן קבוע מחשבון הבנק. בנוסף אני מזינה את כל הצ'קים, שחולקו לספקים ולצדדי ג' אחרים לפי תאריכים וכן את ההתחייבויות העתידיות לספקים וצדדי ג'. לבסוף אני מבצעת הערכת הכנסות. הערכת הכנסות שונה מעסק לעסק. יש להבדיל בין עסק קמעונאי, שעובד על בסיס קופה יומית, עבורו נדרשת הערכת הכנסות בהתאם לקופות העבר, לבין עסק שמוכר בהקפה, שם יש לקחת בחשבון את הצ'קים העתידיים מהלקוחות שאותם יש לכלול בתזרים. חשוב לציין, שכל תזרים מזומנים צריך להיבנות בהערכות פסימיות וזהירות מאד, כדי שתמיד נהיה מופתעים לטובה ולא לרעה. לאחר בניית תזרים מזומנים של לפחות חצי שנה קדימה, מתגלה היקף הגירעון החודשי המצטבר. במידה ולא קיים גרעון והדוח משקף יתרות כספים, ניתן לנתב אותן לפעילויות אחרות. לאחר שאותר היקף הגירעון, אנו בונים תכנית לצמצומו ולאיפוסו בזמן הכי קצר שניתן, וזאת באמצעים הבאים:

  • פריסה מחודשת של הלוואות
  • מחזור הלוואות- הליך שמאפשר החזר חודשי אופטימלי, שהעסק יכול לעמוד בו.

משהגענו לשלב זה, התמונה העסקית ברורה יותר, ההיבט הפיננסי מטופל ולבעל העסק יש תמונת מצב ברורה. מה שמשאיר לבעל העסק יש ראש שקט להמשיך לשלבים הבאים בבניית אסטרטגיה עסקית.

השלב התפעולי

שלב ב -  תפעול , מבנה ארגוני ותמחור

בשלב זה אני פונה להוצאות התפעול של העסק. הוצאות התפעול של העסק חייבות להתאים לתזרים המזומנים, וקיצוץ הנו בגדר חובה. הוויתור הוא השינוי שנדרש מבעל העסק לבצע בהתנהלות הפיננסית שלו, אבל חשוב להתמקד בעובדה, שיצור את השינוי, מוביל לתמורה רבה. בעל העסק צריך להיות מכוון לשינוי. השינוי יבוא לידי ביטוי בקיצוץ עלויות השכר, בהקטנת משכורת בעלים, לבחינת עלויות השכירות של העסק וצמצום שטח.

שלב ג – שיווק ופיתוח עסקי

פעילות עסקית חייבת להתבסס על שיווק נכון, ולכל עסק דרכי שיווק שמתאימים לצרכיו, אופי הפעילות שלו והשוק שבו הוא מתחרה. הפיתוח העסקי של העסק בא להציב מטרות ויעדים, והוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בבניית אסטרטגיה עסקית בעסק. המטרות והיעדים שהעסק הציב לנגד עיניו יובילו להגדרת האמצעים ודרכי הפעולה באמצעי השיווק השונים בעסק, כולל הגדלת מערך המכירות.

לעתים נדרש להכשיר צוותים או להתוות דרך חדשה לעובדים, ולשם כך מתבצעות הדרכות אישיות או קבוצתיות, בהתאם לסוג העסק ואופי פעילותו.

יועץ אסטרטגי - איך בונים אסטרטגיה עסקית?

3 השלבים שציינתי הם השלד לעבודת ייעוץ נכונה ומדויקת. אין ספק, שבכל עסק קיימים אתגרים שונים, אך אם ישנו מכנה משותף לכלל העסקים והחברות במשק, נמצא שהכללים הבסיסיים לניהול, פיתוח ובניית אסטרטגיה די דומים. תפקידו של יועץ אסטרטגי הוא לפני הכל לעשות סדר בדברים. אחר כך הוא מאיר את המצב הקיים מנקודת מבט אובייקטיבית, ולבסוף, מתווה דרכים לפעולה.  חברות ייעוץ אסטרטגי מתמחות גם בייעוץ ארגוני ובניהול פיננסי, כך שניתן לקבל מגוון כלים שימושיים, שמניבים תועלת רבה לעסק ולבעליו.

אתם מוזמנים ליצור עמי קשר, כדי שנבחן כמה רחוק העסק שלכם עוד יכול להגיע, וכיצד תצליחו להביאו בדיוק לשם.

אסטרטגיה עסקית עבורכם