תכנית עסקית הכוללת תזרים מזומנים מובילה להצלחת העסק

האם חשבתם עד כמה תזרים מזומנים משפיע על הצלחת עסק?

חשוב לי להבהיר את הנושא - כאשר עסק מוקם ללא תכנית עסקית, המגובה בתחזית לתזרים מזומנים נכון וראוי, יחד עם תכנית, שלוקחת בחשבון גם את כל היקף ההשקעה האמיתי וגם את תקופת ההרצה, הוא עתיד לטבוע כמו ספינה במים סוערים, וכך הוא יכול לעלות על שרטון, והתוצאה? התמוטטות העסק וכישלון בעקבות ניהול מזומנים שגוי. התקופה הראשונה מרגע הקמת העסק יכולה להיות גם תקופה של שבר וכישלון וגם תקופת הצלחה, ובדיוק כאן שרי נכנסת לתמונה עם ניהול נכון של תזרים מזומנים, שמאפשר לקחת את תקופת ההרצה ולהוביל אותה למינוף החברה. זכרו, תקופת הרצה של תזרים מזומנים שלילי יכולה להוביל לסגירת העסק, וזה הדבר, שחשוב יותר מכל להימנע ממנו.
תפקידי כמנהלת תזרים מזומנים הוא לתת מידע מקיף על העסק, הכולל את רווחיות העסק או לסירוגין את בעיות התזרים שבו. בנוסף, כשהתזרים למעשה משקף לי את מצב החשבון, הכולל בתוכו הלוואות והתחייבויות של העסק לבנק מאפשר לי לבחון את דרכי הפעולה הקיימות ולהמציא דרכי פעולה חדשות, באמצעותן נצליח לצמצם חריגות ממסגרת האשראי ולהימנע בין היתר מהחזר ריביות גבוהות.

חשיבות בניית מימון ודו"חות - תזרים מזומנים לעסקים

מחקרים רבים מראים כי מחסור בכסף נזיל הוא הגורם המרכזי המוביל לסגירת העסק. על מנת להמנע ממצב זה ישנם שלושה תחומים חשובים עליהם יש לשים דגש:

  • הכנסות העסק - מה הסכום אותו העסק מכניס פר חודש
  • רווחיות העסק - היחס בין ההכנסות להוצאות הכוללות של עסק בחודש
  • תזרים - תכנון התקציב של העסק

כמו כן, ישנן גם פעולות הקשורות למימון הפעילות של החברה - בניית תזרים מזומנים לעסקים מימון עוסק בפעילויות כמו: גיוס הון עצמי, גיוס הון זר, החזר הון עצמי והון זר. נסיוני הרב בתחום ניהול תזרים מזומנים לעסקים הציב אותי לא אחת מול יזמים, שהשקיעו את כל הונם, כולל הון זר, בהקמת עסקים שהיו יכולים לא רק לשרוד, אלא גם להצליח, ולבסוף לא שרדו את שנתם הראשונה בגלל מחסור בתזרים מזומנים לעסקים רצוי.
התוצאה לצערי היא השקעה אדירה היורדת לטמיון, ולכן שמתי לי למטרה להוביל עסקים לעבר הצלחה עם הכוונה וניסיון מקצועי מבוסס, שיכול להושיע חברות גם בשלבים קריטיים ואף קשים ביותר. תזרים מזומנים לעסקים הוא הדלק שאתו העסק יכול לנוע קדימה, וללא ניהול תזרים מזומנים לעסקים נכון שום עסק לא יכול להגיע לחוף מבטחים.

אסטרטגיה מנצחת - בניית ניהול תזרים מזומנים לעסקים ומימון

בשלב הראשון אני עורכת מיפוי של המצב הנוכחי בעסק על מנת לבנות תחזית של תזרימי המזומנים בעתיד. לשם כך אני מבצעת הערכה לתקבולים הצפויים בעסק, הערכה לתשלומים ולהוצאות שצפויים לעסק, בוחנת את ההשקעות שנדרשות, את מועדי פירעון ההלוואות הצפויות בעסק ומבצעת אינטגרציה של כל הנתונים הללו על מנת להציג ניתוח של המצב הכספי בעסק, נכון למועד הבדיקה. תחזית תזרים המזומנים בעסק מאפשרת לבצע השוואה בין התזרים אותו אני חוזה לתזרים המזומנים בפועל, לבחון את הסיבות לפערים, לסטיות ולחריגות ולקבוע את הפעולות שיש לבצע על מנת להציב את תזרים המזומנים של העסק באפיק יציב ונכון. 

לא תמיד התהליך דרמטי וארוך, ופעמים רבות נקיטת מספר פעולות או צעדים מובילים להצלחה. חלק מהפעולות יש לבצע ללא כל תלות במצבו הפיננסי של העסק ובתזרים המזומנים שלו, ונועדו להפחית את הוצאות העסק ועלויות המימון שלו. 

הנה כמה דוגמאות לפעולות שניתן לנקוט במטרה לשפר את תזרים המזומנים של העסק:

- לקצר את תקופת האשראי שניתנת ללקוחות

- להציע ללקוחות הנחות או תעריף מוזל עבור תשלום במזומן

- לוודא שמערכת התשלומים בעסק פועלת באופן תקין ויעיל ללא עיכובים ואיחור בתשלומים

- לייעל את מערך הגבייה ולנהל אותו באופן יעיל

- לצמצם את מספר הלקוחות שבסיכון גבוה במידת האפשר, ולוודא שהעסק לא נוטה לתת שירות ללקוחות חדשים בסיכון גבוה

- לתת עדיפות לאמצעי תשלום בטוחים ויעילים

- לשקול גביית מקדמה, לפחות מלקוחות חדשים, שטרם הוכיחו את מוסר התשלומים שלהם

- לנטרל סיכוני גבייה על ידי שימוש בביטוח באשראי

- לדחות רכישות והשקעות שאינם הכרחיים לעסק

- לפטר עובדים שאינם הכרחיים לתפעול העסק ולאחד תפקידים

- לקצץ בעלויות, שאינן הכרחיות בעסק, ומכבידות על תזרים המזומנים, כמו צמצום נסיעות לחו"ל, ביטול שעות נוספות של עובדים וכדו'

- לנהל משא ומתן מחדש עם הספקים על המחירים של השירותים והמוצרים שהחברה רוכשת

- לנסות להגיע להסדר פריסת חובות מול הרשויות

- לאחד הלוואות בבנקים ולהסדיר את החזרי הריביות

- לצמצם את רמות הבלאי בעסק על ידי האטת קצב הרכישות והגברת קצב המכירות של המלאי הקיים

- לסדר את התשלומים על פי סדר עדיפויות ודחיפות

חשוב לדעת, שגם צמיחה עסקית שצפויה להתרחש, איננה מבטיחה שהעסק יצא ממשבר או מתזרים מזומנים שלילי. כל עוד ניהול תזרים מזומנים לעסקים אינו נעשה כהלכה, העסק יצליח לשגשג רק ביד המקרה, וגם זה לא בטוח.

יש עוד המון פעולות וצעדים שניתן לנקוט על מנת להציב תזרים מזומנים לעסק בדרך הנכונה. אני מזמינה אתכם לבחון יחד, מה מצבו של תזרים המזומנים בעסק שלכם, כדי שנבנה תכנית אישית בהתאם לצורכי העסק שלכם ומצבו בפועל.